Projekt/Referenser

 

Utförda Projekt

Värtans bangårdsombyggnad 2016

Ansvariga för komplett installation/ombyggnation och ibruktagning vid omkonfiguration av Värtans bangård.
Projektet genomfördes med SIBEK som UE och NVBS-P som beställare och Trv som slutkund.

Flemingsberg E132 2016-17

ATC 2 uppgradering på Flemingsbergs station med omnejd.
Montage av nya P-baliser, byte av huvudsignaler, anpassning av spårledningar och ombyggnation av Stlv -65 inför ombyggnation av Flemingsbergs station. 
Utfördes tillsammans med Quarn Signalteknik som UE och Rosenqvist Entreprenad som beställare och Trv som slutkund.

Västlänken FA21 2017

Omkonfiguration av växlar och spår i "Säcken" på Göteborgs Central.
Ombyggnation/komplettering av -95 kiosker och skåp samt montage och anslutning av signalobjekt.
Utfördes tillsammans med Svensk Järnvägsteknik som beställare och Trv som slutkund.

Tibble - Visinge 27206

Signal och Telearbeten vid Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår mellan Tibble och Visinge. Komplett demontering av Signal och Teleutrustning längs hela sträckan. kabelförläggning och nymontage av all ny signal och teleutrustning.
Utfördes tillsammans med Gästrike Teleservice som UE och Broby Spår som beställare. SLL var Slutkund

Flemingsberg E133 2017-18

Ombyggnation/anpassning av Flemingsbergs Station inför Getingmidjan-projektet.
Montage av dvärgsignaler,stopplyktor samt inkoppling av nya växlar och anpassning av Stlv -65.
Utfördes tillsammans med Quarn Signalteknik som UE och BDX som beställare. Trv är slutkund. 

Hägernäs - Ullna Kvarnväg 2017-18

Signal och Telearbeten vid Roslagsbanans utbyggnad till dubbelspår mellan Viggbyholm och Rydbo.
Viss demontering och återmontering har redan skett i förra etappen 2017. 2018 så rivs all Signal och Teleutrustning längs sträckan och byts ut mot ny i samband med utbyggnation till dubbelspår. Perrongen i Hägernäs anpassas och en ny byggs i Arninge. 3 st nya vägskyddsanläggningar byggs och 1 ny Plf anläggning i Hägernäs byggs.
Utfördes tillsammans med Gästrike Teleservice som UE och Broby Spår som beställare. SLL är slutkund.

NS21 Värtabanan, Hagastaden 2018

Spåren ut från Stockholm Norra/Tomteboda mot Värtan flyttas och förläggs i tunnel.
Montage och inkoppling av alla nya signalobjekt och omyggnation i Stlv för Stockholm Norra, Tomteboda, Karlberg och Värtan.
Utfördes tillsammans med BDX och Trv som slutkund.

Kvicksund - Ransta 2019

Plattformsförlägning i Kvicksund och Ransta för att anpassa för dom längre tågen som nu används. Totalentreprenad som gjordes tillsammans med Svisab och SIBEK som projektör.

Kv Gasklockan 2019

Ny plankorsning för ett nytt kvarter som byggs i centrala Örebro. byggt med Driv, bommar och LED VS från LP-Signalteknik. LP byggde även all automatik som vi monterade. Utfördes tillsammans med Tranab med Örebro Kommun som slutkund.

Upprustning Teknikhus Bdl 211 2019

Demontage och montage av all teknisk utrustning som var monterad på fasaderna på 12 teknikhus längs Bdl 211, Bräcke-Sollefteå. utfördes tillsammans med Kabelteknik Ulf Smeby AB och med Jeimab som UE.

Pågående Projekt

Lappberg

Driftplatsförlänging av Lappberg på Malmbanan. flytt av Dpl gräns, ombyggnation av Stlv, inkoppling av nya växlar, signaler. projektet pågår och slutförs under 2020.